Baumer

baumer

baumer

Yrityksen suurin arvo on erinomainen työntekijä

Baumer on nopeasti kehittyvä henkilöstöyritys, joka tarjoaa operatiivisia ja asiantuntevia ratkaisuja asiakkaidensa henkilöstötarpeisiin. Työskentelemme päivittäin tarjotaksemme tiimimme jäsenille ja yhteistyökumppaneille uudistuksellisempia työ- ja työvoimaratkaisuja. Olemme varmoja, että yrityksen menestyksen avain ovat ihmiset – missionamme on yhdistää parhaat työntekijät ja työnantajat!

Baumerin tiimin jäsenet ovat aina:

• motivoituneita
• omistautuneita
• lojaaleja
• luotettavia
• rehellisiä
• vastuuntuntoisia
• aktiivisia
• itseään sekä muita kunnioittavia

Baumer

Olemme todistaneet olevamme luotettava ja nopeasti kehittyvä työnantaja rakennus-, palvelu-, tuotanto- ja teollisuussektorissa. Prioriteettimme on löytää työnantajille oman alansa lahjakkuudet ja toteuttaa siten potentiaaliamme – olla parhaita siinä, mikä on intohimomme. Haluamme parantaa ja nostaa yleistä työsektorin tasoa muuttaaksemme työntekijöiden ja työnantajien välisiä negatiivisia ennakkoluuloja. Arvostamme työntekijöitämme ja haluamme motivoida tekemään hyvää työtä.

Haluamme panostaa työnantajana päivittäin teknologian kehitykseen. Aloitimme vuonna 2020 yhteistyön Rematon tiimin kanssa. Olemme nyt siirtyneet kokonaan sähköiseen työajan syöttämiseen, seuraamiseen ja kommunikointiin. Rematon ohjelman käyttöönotto on antanut meille erittäin positiivisen tuloksen juuri työaikojen syöttämisessä sekä työntekijän ja työnantajan välisessä tiedonvaihdossa.

Oma tegevuses juhindume:

  •   –
  •   –

Baumerin arvot:

  • Vastuu  – työnantajana vastaamme tiimimme jäsenten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.
  • Rohkeus  – kyky ottaa vastaan uusia haasteita ja suorittaa ne onnistuneesti loppuun.
  • Vapaus  – uskomme ihmisiin ja positiiviseen työympäristöön – toisen on täydennettävä toista päinvastaisen tuloksen sijaan.
  • Kunnioittaminen  – arvostamme työntekijöitämme ohjaten heitä työelämän eri vaiheissa positiivisiin tuloksiin.
  • Yhtenäisyyden tunne  – yhdessä työskentelemällä luomme paremman työympäristön. Jaamme tietoamme kollektiivisesti työntekijöiden ja asiakkaiden välillä. Kunnioitamme toistemme mielipiteitä ja näkemyksiä. Työskentelemme yhdessä positiivisen tuloksen eteen.
  • Kulttuurillinen monipuolisuus  – arvostamme ihmisten näkemyksiä eri kulttuureista – tiimissämme työskentelee eri kansallisuuksien ja kulttuurien edustajia. Teemme omalta osaltamme kaikkemme, jotta kaikki työntekijät sulautuisivat sujuvasti ulkomaan asumis- ja työkulttuuriin.

Baumer on eri organisaatioiden jäsen:

Yhteistyökumppanit

Kirjanpito-ohjelma

Työtekniikka

Työ- ja turvavaatteet, varusteet

Koulutukset

Majoitus